وزن

40 g36 g

نوع

چای کیسه ای ۲۰ عددی لفاف دار
چای کیسه ای ۱۲ عددی مثلثی لفاف دار

نام تولید کننده

موادغذایی نیوشاداریان
موادغذایی نیوشاداریان

شماره مجوز سازمان غذا و دارو

16/22318
34/17649

نوع

چای کیسه ای ۲۰ عددی لفاف دار
چای کیسه ای ۱۲ عددی مثلثی لفاف دار

نام تولید کننده

موادغذایی نیوشاداریان
موادغذایی نیوشاداریان

شماره مجوز سازمان غذا و دارو

16/22318
34/17649