وزن

40 g250 g

نوع

چای کیسه ای ۲۰ عددی لفاف دار
دوی پک

نام تولید کننده

موادغذایی نیوشاداریان
موادغذایی نیوشاداریان

شماره مجوز سازمان غذا و دارو

34/10346

نوع

چای کیسه ای ۲۰ عددی لفاف دار
دوی پک

نام تولید کننده

موادغذایی نیوشاداریان
موادغذایی نیوشاداریان